-->

Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi


Bu web sitesini (Bundan sonra "coffeemoni.com" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz:
coffeemoni.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde coffeemoni.com'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

coffeemoni.com'da sunulan hizmetler BEGEME Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca "BEGEME Gıda" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve coffeemoni.com'un yasal sahibi BEGEME Gıda olup, coffeemoni.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi BEGEME Gıda'ya aittir.

İşbu kullanım koşullarını BEGEME Gıda gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak coffeemoni.com'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

coffeemoni.com hizmetlerinden yararlanan ve coffeemoni.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, BEGEME Gıda tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

BEGEME Gıda, coffeemoni.com' da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

coffeemoni.com: BEGEME Gıda tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: BEGEME Gıda'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, BEGEME Gıda tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile coffeemoni.com'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi coffeemoni.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: coffeemoni.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: coffeemoni.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden coffeemoni.com'a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: coffeemoni.com'da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

coffeemoni.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle BEGEME Gıda arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, coffeemoni.com'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

BEGEME Gıda'nin, coffeemoni.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

BEGEME Gıda'nin, coffeemoni.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; BEGEME Gıda'ya ait www.coffeemoni.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından BEGEME Gıda adına ayıpsız olarak teslimidir.

BEGEME Gıda, coffeemoni.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri coffeemoni.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

coffeemoni.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların BEGEME Gıda tarafından belirlenecek ve coffeemoni.com'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. BEGEME Gıda, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri coffeemoni.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

coffeemoni.com üzerinden, BEGEME Gıda'nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. coffeemoni.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında BEGEME Gıda’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. BEGEME Gıda bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, BEGEME Gıda’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

BEGEME Gıda, coffeemoni.com'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, coffeemoni.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. coffeemoni.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler coffeemoni.com'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile coffeemoni.com'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. coffeemoni.com'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve BEGEME Gıda'nın coffeemoni.com'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, coffeemoni.com'daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda coffeemoni.com'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan BEGEME Gıda sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan BEGEME Gıda sorumlu değildir.

BEGEME Gıda, işbu coffeemoni.com ve coffeemoni.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve coffeemoni.com'yi kullanma koşulları ile coffeemoni.com'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, coffeemoni.com'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, coffeemoni.com'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. coffeemoni.com'nin kullanımı ya da coffeemoni.com'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.BEGEME Gıda, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

coffeemoni.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı BEGEME Gıda’nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, BEGEME Gıda çalışanlarının ve yöneticilerinin, BEGEME Gıda yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. BEGEME Gıda, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

coffeemoni.com'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla coffeemoni.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, coffeemoni.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, BEGEME Gıda ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin coffeemoni.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BEGEME Gıda’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu sitenin sahibi BEGEME Gıda'dır. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve c sitenin sunumu BEGEME Gıda'nın ya da BEGEME Gıda’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu coffeemoni.com'deki bilgilerin ya da coffeemoni.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile coffeemoni.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan coffeemoni.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BEGEME Gıda ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, BEGEME Gıda hizmetlerini, BEGEME Gıda bilgilerini ve BEGEME Gıda’nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BEGEME Gıda’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve BEGEME Gıda’nın yazılı izni ile mümkündür.

BEGEME Gıda, coffeemoni.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. BEGEME Gıda aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, coffeemoni.com'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak BEGEME Gıda için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya BEGEME Gıda’nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu coffeemoni.com Kullanım Koşulları dâhilinde BEGEME Gıda tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde BEGEME Gıda; BEGEME Gıda hizmetleri, BEGEME Gıda bilgileri, BEGEME Gıda telif haklarına tâbi çalışmaları, BEGEME Gıda ticari markaları, BEGEME Gıda ticari görünümü veya bu coffeemoni.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

BEGEME Gıda, coffeemoni.com'a erişilmesi, coffeemoni.com'un ya da coffeemoni.com'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. BEGEME Gıda, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. coffeemoni.com'a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da coffeemoni.com'un kullanılması ile BEGEME Gıda’nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

BEGEME Gıda, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BEGEME Gıda işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BEGEME Gıda açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BEGEME Gıda’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İZMİR Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", BEGEME Gıda tarafından coffeemoni.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini coffeemoni.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. BEGEME Gıda, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek coffeemoni.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


 
Yükleniyor...